Tor Kajakarstwa Górskiego w Krakowie

W latach 2003/2004 kompleksowo wyposażyliśmy w meble biurowe część administracyjną, hotelową, gastronomiczną i socjalną Toru Kajakarstwa Górskiego w Krakowie. Realizacja obejmowała meble hotelowe, restauracyjne, recepcyjne.